Beskära al

Al som växer i Värmland är oftast en klibbal(Alnis glutinosa) , den har ett medelbra inre försvar mot röta i grenar och stam. Alen trivs bra nära vatten och våtmark då dess ihåliga rötter transporterar syre. Den samarbetar med bakterier för att kunna ta upp kväve och sparar sin energi till nästa säsong i klumpar som finns i dess rotsystem. 

Splintveden och kärnveden är svagt orangefärgat och mörknar under torkning. Den fäller sina blad gröna som ett bevis på att den inte har några problem med att få näringsämnen till nästa lövsprickning.

När ska man beskära al?

Tiden för att beskära al är som bäst under Juli till september, men det går också bra under vårvintern innan lövsprickning samt under höstmånader bara temperaturen ej är under minus tio.

Alen är ingen blödare, den inte tillhör de träd som förlorar mycket energi genom att sav pumpas ut genom öppna sår.

Bör inte beskära bort mer än en tredjedel av trädets lövverk vid samma år och inte heller beskära bort grenar med en större diameter än 10 cm.

Beskärning av al – så går det till

På yngre träd och mindre grenar placeras skärsnittet strax utanför grenkragen, då kommer en övervallning av sårytan att ske. I grenkragen kan ämnen som hämmar röta tillverkas och här finns även fler anlag för att nya skott ska växa ut.

På gamla alar är det det av stor vikt att inte göra för stora sårytor. Det är bättre att beskära fler mindre grenar lite längre ut från stammen än att beskära en stor gren intill stammen. Det är troligen en fördel att beskära även mindre grenar som växer på huvudstammen dess diameter gånger tio ut från huvudstammen. Anledningen är att det tar längre tid innan röta kan nå stammen och att trädets inre förvar mot röta hinner aktiveras.

Gamla träd är inte så snabba att övervalla sina sårytor. Denna beskärningsteknik är kanske inte den vackraste men mycket talar för att den är mest skonsam för trädet.

Övervallningen som sker över sårytor är ingen läkning, om gamla träd utsätts för röta och skadan sedan övervallas så bromsas förruttnelsen ned men den kan aldrig repareras. De svagheter som finns i trädet på grund av röta består.

Alen blir sällan äldre än 120 år och kan bli 25 m hög.

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information