Beskära ek

Eken är väldigt röttålig, dess kärnved är späckad med garvsyra vilket gör det svårt för inkräktare att nå någon framgång. Eken har färre anlag för nyskottsbildning än sina ädla bröder. Det gör att man ska vara försiktig med bland annat kronreducering, för den har få chanser att omskapa sig.

När ska man beskära ek?

Tiden för att beskära ek är som bäst under Juli till september, men det går också bra under vårvintern innan lövsprickning samt under höstmånader efter lövfällning bara temperaturen ej är under minus tio.

Eken är ingen blödare, den tillhör inte de träd som förlorar mycket energi genom att sav pumpas ut genom öppna sår på våren.

Bör inte beskära bort mer än en tredjedel av trädets lövverk vid samma år och heller inte beskära bort grenar med en större diameter än 10cm.

Beskärning & underhållsbeskärning av ek – så går det till

På vitala träds mindre grenar placeras skärsnittet strax utanför grenkragen, då kommer en övervallning av sårytan att ske. I grenkragen kan ämnen som hämmar röta tillverkas och här finns även fler anlag för att nya skott ska växa ut.

På gamla träd är det det av stor vikt att inte göra för stora sårytor. Det är bättre att beskära fler mindre grenar lite längre ut från stammen än att beskära en stor gren intill stammen. Det är troligen en fördel att beskära även mindre grenar som växer på huvudstammen dess diameter gånger tio ut från huvudstammen. Anledningen är att det tar längre tid innan röta kan nå stammen och att trädets inre förvar mot röta hinner aktiveras.

Gamla träd är inte så snabba att övervalla sina sårytor. Denna beskärningsteknik är kanske inte den vackraste men mycket talar för att den är mest skonsam för trädet.

Övervallningen som sker över sårytor är ingen läkning, om gamla träd utsätts för röta och skadan sedan övervallas så bromsas förruttnelsen ned men den kan aldrig repareras. De svagheter som finns i trädet på grund av röta består.

En kronrensning (underhållsbeskärning) av ek ger en säkrare och vackrare krona under lång tid. Har din ek aldrig beskurits så är det en väl värd investering.

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information