Beskärning av grenar

Grenverket Arborist

Trädvård

Trädvårdare i Värmland med omnejd

Träd i skog och mark blir ofta många hundra år men träd i städer blir sällan äldre än 100 år, varför är det så?

Om du har ett träd som mår bra och är vid god vigör så är risken att trädet mår bra för att det lever sin ungdoms glada dagar. För att ett träd ska överleva in till vuxenålder så krävs rätt förutsättningar. Vi kan oftast ge dom det ändå om vi gör rätt saker.  Oftast handlar det om jorden, hur den andas och hur trädets förutsättningar för näringsupptag samt vatten ser ut.

Mullcirkel

Man kan göra en cirkel runt stammen där ett ekosystem som finns i naturen får råda, där är det strängeligen förbjudet att använda konstgödsel.

Gräs kräver mycket kväve för att må bra men träd växer för snabbt av för hög kvävemängd, så att det blir känsligt för röta. Platsen bör vara fri från gräs, men plantera gärna daggkåpa eller andra perenner vars löv kan hålla kvar fukten under varma soliga dagar samt stärka jordens mikroklimat med löv och växtdelar som bryts ned.

Vi på Grenverket har planterat revsuga i mullcirklarna. De vackra mörka bladen täcker jorden väl efter några år och bistår med näring, fukt och svalka.

mullcirkel runt träd

Man kan även lyfta in nya svampar och låta dessa leva i mullcirkeln

Svampar och dess nät av hyfer är en förutsättning för välmående träd och växter och under gamla välmående träd finns alltid de mest gynsammare hyferna.

Grenar och löv samt kompost är bra saker att ha i mullcirkeln, de matar bakterier och svampar som skickar det vidare in i trädets rötter i utbyte mot socker. De bryts långsamt ned och är för träden en god middag. Maskar hittar dit och skapar hålrum i jorden så att syre kan nå rötterna. En perfekt plats för träden att växa på är en icke perfekt trädgård, utan en lite stökig där grenar och löv ligger kvar.

Anlita oss gärna för skapandet av mullcirklar. Så ges möjlighet för ett bättre näringsupptag. kan tillföra gynsamma svampar samt marktäckare. Bästa stunden att göra det är vid plantering. Men även gamla träd kan få en bättre livskraft. Ge trädet förutsättningar för ett gott och långt liv.

Solljus till bladverket

Trädet behöver vatten, näring och solljus och om trädet nere vid rötterna gärna samarbetar med artfränder, svamp och bakterier så är läget ett helt annat uppe i kronan.

Här är det den som tar mest solljus som vinner. Det gäller här att se till så träden inte inkräktar i varandras grenverk. Om träden står tätt så går det att komma tillrätta med det genom beskärning alternativt att man låter träd som skuggar ett uppskattat träd avlägsnas.

Undantag mot detta är bokar och granar som kan hålla sig vitala i skuggigt läge samt syskonträd av samma art som följts åt sedan de var små. De delar nämligen rotsystem, det gör att de träd som hamnar i skuggan ändå får del av solenergin från de som lapar i sig mest. De delar alltså broderligt.

Varje träd och trädgård är unik såsom varje människa.

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information