beskära alm

Beskära alm

De Almar som växer i Värmland med omnejd är vanligtvis skogsalm, men det förekommer också lundalm samt vresalm. Almen är röttålig och svarar på beskärning med att bilda nya skott. Det går utmärkt att beskära almar och de har ett välfungerande inre försvar för att stå emot röta.

Almsjukan

Almsjukan drabbar friska almar och är vanligare i södra Sverige, att beskära almar påverkar inte risken för att almsjukan ska drabba trädet.

När ska man beskära alm?

Tiden för att beskära alm är som bäst under Juli till september, men det går också bra under vårvintern innan lövsprickning samt under höstmånader efter lövfällning bara temperaturen ej är under minus tio.

Almen är ingen blödare, den tillhör inte de träd som förlorar mycket energi genom att sav pumpas ut genom öppna sår.

Beskärning av almträd – så går det till

På vitala träds mindre grenar placeras skärsnittet strax utanför grenkragen, då kommer en övervallning av sårytan att ske. I grenkragen kan ämnen som hämmar röta tillverkas och här finns även fler anlag för att nya skott ska växa ut.

På gamla träd är det det av stor vikt att inte göra för stora sårytor. Det är bättre att beskära fler mindre grenar lite längre ut från stammen än att beskära en stor gren intill stammen. Det är troligen en fördel att beskära även mindre grenar som växer på huvudstammen dess diameter gånger tio ut från huvudstammen. Anledningen är att det tar längre tid innan röta kan nå stammen och att trädets inre förvar mot röta hinner aktiveras. Gamla träd är inte så snabba att övervalla sina sårytor. Denna beskärningsteknik är kanske inte den vackraste men mycket talar för att den är mest skonsam för trädet.

Övervallningen som sker över sårytor är ingen läkning, om gamla träd utsätts för röta och skadan sedan övervallas så bromsas förruttnelsen ned men den kan aldrig repareras. De svagheter som finns i trädet är på grund av att röta består.

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information