Lövnäs, hammarö

Grenverket Arborist

Stubbfräsning

Fräsning av stubbar i Värmland med omnejd

Stubbar kan lämnas kvar och utgöra basen till en vacker krukväxt. Kanske vill man att den ska ge hem åt insekter och låta naturen sköta nedbrytningen samtidigt som den kan beväxtas med rankor. En extra dimension i din oas.

Beskär eller ta bort stubbar

Stubben kan beskäras i den nivå du vill, eller så fräses den 10 cm under omgivande marknivå. Stubbfräsen är skonsam mot gräsmattan och tar sig genom passager på 1m.

Ofta kan rotbenen sträcka sig ut 5 gånger trädets diameter i brösthöjd. Det är ett mödosamt arbete att avlägsna stubbar på egen hand.

Stubbfräsning

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information