Beskära äppelträd

Ett äppelträd som man tar hand om kan leva länge och uthärda det mesta. För att ge god frukt och hålla sig friskt länge, så är beskärning en förutsättning. Om du har ett ungt träd så är det av största vikt att man formar det som man önskar. Beskär grenarna efter hur du önskar att ditt träd ska gestalta sig i framtiden.

Fortsätt att följa upp planen år efter år med beskärning så mår trädet allra bäst och ger tveklöst godast frukt. Ett risigt träd som ej beskärs är mer mottagligt för svampar och insektsangrepp då det har svårare att torka upp efter morgondagg samt regn.

När ska man beskära äppelträd?

Ett äppelträd som inte har beskurits på lång tid kan behöva en rejäl tillputsning, men det är av stor vikt att då fördela ut beskärningstillfällena en gång per år över en tidsperiod på tre år. Annars blir skillnaden mellan bladverk och rotsystem för stor med vattenskottsbildning och eventuell rotdöd som följd.

Det går bra att beskära under vårvintern fram till lövsprickning. När löven är helt utvecklade kan beskärning genomföras till och med september.

Beskärning av äppelträd – så går det till

Horisontella grenar träffas av fler solstrålar och ger godare och friskare äpplen, vi är alltid rädda om de grenarna, stöttar upp dem om det finns behov och beskär dess sidogrenar så att trädet ger god frukt utan att riskera att knäckas av sin egen vikt.

Döda, defekta och grenar som är i vägen avlägsnas. Även korsande grenar som ger upphov till skav vid vind är viktigt att avlägsna alternativt binda upp så att såret i barken får en chans att läka. Grenar som växer in mot stammens mitt har få chanser att ge frukt och de vållar oftast problem i framtiden.

Oftast är de mest produktiva äppelträden rätt så låga, av naturen vill de växa sig höga men det finns fördelar med att hålla ned höjden genom att beskära grenar som siktar rakt upp, de kommer i framtiden att skugga grenarna nedanför och dina välsmakande äpplen blir med tiden svåra att nå. När de äpplen som suttit för högt upp, faller så blir de ofta skadade av det kraftiga nedslaget med röta i fruktköttet som följd.

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information