beskärning av lönn träd

Beskära lönn

När ska man beskära lönn?

Tiden för att beskära Lönn är som bäst under juli till september, eller när bladen är fullt utvecklade. Lönnar är känsliga för röta och får stora problem snabbt om de inkräktas av svampar. De svarar med nyskottsbildning vid beskärning vilket ändå gör det svårt för svampar att få fäste om beskärningen utförs rätt.

Lönnen är en blödare, den tillhör de träd som förlorar mycket energi genom att sav pumpas ut genom öppna sår på våren.

Bör inte beskära bort mer än en tredjedel av trädets totala lövverk vid samma år och heller inte beskära bort grenar med en större diameter än 10cm.

Beskärning & underhållsbeskärning av lönn – så går det till

På vitala träds mindre grenar placeras skärsnittet strax utanför grenkragen, då kommer en övervallning av sårytan att ske. I grenkragen kan ämnen som hämmar röta tillverkas och här finns även fler anlag för att nya skott ska växa ut. Grenen som lämnas kvar bör vara minst hälften så stor som grenen som avlägsnas.

På gamla träd är det det av stor vikt att inte göra för stora sårytor. Det är bättre att beskära fler mindre grenar lite längre ut från stammen än att beskära en stor gren intill stammen. Det är troligen en fördel att beskära även mindre grenar som växer på huvudstammen dess diameter gånger tio ut från huvudstammen. Anledningen är att det tar längre tid innan röta kan nå stammen och att trädets inre förvar mot röta hinner aktiveras.

Gamla träd är inte så snabba att övervalla sina sårytor. Denna beskärningsteknik är kanske inte den vackraste men mycket talar för att den är mest skonsam för trädet.

Övervallningen som sker över sårytor är ingen läkning, om gamla träd utsätts för röta och skadan sedan övervallas så bromsas förruttnelsen ned men den kan aldrig repareras. De svagheter som finns i trädet på grund av röta består.

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information