Sektionsfällning

Grenverket Arborist

Trädfällning

Fälla träd på privat & allmänna platser

Grenverket använder toppsäkring med rep om det finns risk för att trädet kan falla åt fel håll, ibland vid kraftigt felbelastade träd används dubbla toppsäkringar. Den hävstångseffekt som brytmånen då utsätts för är ofta tillräcklig för att få träden dit man vill.

Det är tidskrävande och riskfyllt, det kräver rätt kunskap och rätt utrustning för att utföras säkert. Grenverket sågar även ned grenar som för fällningen är ogynnsamma genom klättring, för att sedan fälla i korrekt riktning.

Trädfällning från mark

Grenverket har utbildning och erfarenhet i att fälla svåra träd med stor precision från marken. Det finns olika faktorer att ta hänsyn till när man fäller ett träd. Dess lutning, hur grenarna är balanserade, vindriktning mm. Att fälla träd nära bebyggelse är oftast en mer avancerad uppgift än att fälla i skogen.

Sektionsfällning Vidöåsen, Hammarö

Trädfällning med erfaren arborist – så går det till

Om trädet har jämnvikt men riskerar att falla på egendom så är ett korrekt riktskär viktigt. Här gäller det att ta god tid på sig och få det i exakt vinkel mot målet.

Nära bebyggelse används en rejäl brytmån på mellan 6-8 cm. Ibland uppemot 20-25 cm, beroende på trädets skick och lutning. Det som gäller i skog och mark gäller oftast inte vid urban fällning.

Även någon som fällt många träd i skog kan bli förvånad över hur komplext det kan vara att fälla ett träd som växt upp i andra miljöer. Träd på tomter och i parker har fått mer utrymme att växa på, vinden har fått dem att luta och de har fått mer solljus vilket lett till att grenarna ofta blivit tyngre åt syd. Samtidigt lutar ofta stammen mot nordöst på grund av vinden.  Detta kräver en större brytmån, fler kilar och ofta toppsäkring med rep.

Vid sidlut formas det bakre skäret på brytmånen i en vinkel där den grövre delen är på motsatt sida om lutningen. Lutning och grenvikt mot öster, tjockare brytmån mot väster. Men detta är ett förfarande som kräver erfarenhet och expertis.

Kontakta Grenverket för kostnadsfri offert eller fri visuell riskbedömning

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet. Kontakta Grenverket så hittar vi en lösning för dig.