Kronsäkring Säkringslina

Grenverket Arborist

Kronsäkring

Kronsäkra träd i Värmland med omnejd

Somliga träd kan växa på ett sätt så att grenar och ibland stammar kan brytas av. Det riskerar då att skada människor, värdefull egendom och trädet själv. V-formade klykor utgör förr eller senare en riskfaktor. Där kan lätt fukt ansamlas vilket kan bidra till röta. Träd med V-klykor nära roten tvingas växa med stammarna lutande och inväxt bark orsakar strukturell försvagning.

Värdefulla träd kan kronsäkras genom starka linor

Dessa fästs på strategiska platser lagom högt upp i kronan för att dra nytta av momentkraften. Linorna som används är uvresistenta, barkvänliga och breda nog för fortsatt god näringstillförsel.

Kontakta Grenverket för kostnadsfri offert eller fri visuell riskbedömning

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet. Kontakta Grenverket så hittar vi en lösning för dig.