Grenverket Arborist

Trädsvamp

Trädsvamp och röta

Ibland går det snett i samspelet mellan träd och svamp. Istället för att samla och förse material till trädet från nedfallna grenar och löv. så börjar vissa svampsorter invadera trädets rötter för att sedan vandra uppåt längs stammen och bryta ned trädet.

Angreppet kan också börja långt upp i trädet, en smal klyka där bark hamnat i kläm mellan två stammar, håligheter från fallna grenar samt uppfläkt bark är exempel på områden där luftburna svampsporer kan få fäste. Felaktigt utförd beskärning utgör också en betydande risk för rötangrepp.

Det finns över 200 olika svampsorter som kan bryta ned träd

Svamparna orsakar olika skador på trädet beroende på vad de livnär sig på.

  • Vitröta uppstår när svampen äter både lignin och cellulosa det drabbar nästan uteslutande endast lövträd.
  • Brunröta uppstår när svampen endast äter lignin. Båda gör oftast trädet instabilt.

När fruktkropparna väl börjar synas så är oftast hoppet ute för trädet och det börjar sakta men säkert att dö. Äppelträd och oxel kan klara att leva ett svampangrepp under lång tid. Även andra träd har förmågan att klara sig många decennier fast de är utsatta för röta.

Risker med trädsvamp

Ibland kan en invasion av svamp försvaga trädet så att det vid stark vind, alternativt mekaniskt tryck av trädets lutning faller åt det håll det lutar eller blåser. Det kan ske fast trädet till synes är vid god vigör och har ett vackert bladverk.

En invasion av svamp kan ses nära roten då det ofta ger upphov till färgskiftningar, lossnande bark och sprickor i barken är också varningstecken. Om mark runt trädet lossnar vid vind och det blir en kant av jord som höjs så är det stor risk att trädet faller och att rotröta har skett.

Nedfallna/dödagrenar

Ibland kan döda grenar indikera röta, inte temporära små grenar utan lite grövre grenar. Grenar som brister och går av kan va ett tecken på svampangrepp. Knopparna på grenen där uppe pratar nämligen med rötterna där nere. Om den speciella rotdelen som pratar med de speciella knopparna drabbas av röta så dör även grenen. Men trädet besitter förmågan att koppla om så att en annan del av rotsystem tar över, men det funkar inte alltid.

De flesta svampar som angriper trädet skapar röta i kärnveden, de saknar förmågan att orsaka splintveden skada då trädet försvarsmekanismer skyddar där. Kärnveden däremot består av döda celler liksom vårt hår och våra naglar. Trädets levande del är intakt vilket gör att trädet kan se friskt ut och fortsätta leva under många år, men det är ofta att betrakta som riskträd.

Honungsskivling

Har ditt träd blivit drabbat av honungskivling så gäller inte ovan, den svampen livnär sig på trädets kambium. Kambiumskiktet är skiktet mellan splintveden och barken och där trädets fabrik för att växa finns. Det är verkligen ingen önskvärd gäst i trädet. Den ger sig på friska växter och om den har fått fäste så kan hoppet vara ute på mindre än ett år.

För att skydda andra växter så bör man om det finns möjlighet ringbarka trädet, sedan under januari till mars fälla och bränna trädet. Detta för att minimera risken för spridning.

Nedbrytande trädsvampar är en viktig del i kretsloppet, och i naturen så ger de möjlighet för de yngre växterna att ta del av den näring som de äldre träden samlat på sig under många år. Fruktkroppen av svampen som du ser är bara svampens frukt, du kan inte rädda ditt träd genom att avlägsna den.

Bortforsling

När fällningsarbetet är klart så kan bortforsling ordnas, eller så kan trädet kapas i de längder som önskas. Om du vill så kan uppstädning också vara en del i projektet.

Kontakta Grenverket för mer information